Η ομάδα μας

Γνωρίστε την ομάδα μας

Front Desk Support

ID: 8 1636640453.jpg image

Technology Department

ID: 10 1636641044.jpg image

Thessaloniki

ID: 27 1636707976.jpg image
© 2021 Halkidiki Properties. All rights reserved.