Θέση Εργασίας

Ψάχνουμε για:

Ζητούνται Μεσίτες Ακινήτων για τη στελέχωση του νέου τεχνολογικού τμήματος πωλήσεων της Halkidiki Properties με τα παρακάτω προσόντα και προϋποθέσεις:


  • Εμπειρία στο Real Estate
  • Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί ανάλογα
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Διαθέσιμο όχημα
  • Απόλυτη εξοικείωση με τις τεχνολογίες και τα νέα συστήματα
  • Δημιουργικότητα
  • Ευελιξία στην εργασία
  • Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα
  • Ταχύτητα εκτέλεσης εργασιών


Η εργασία θα παρέχεται κυρίως στην έδρα της εταρείας στο Ν. Ρύσιο Θεσσαλονίκης καθώς και θα πρέπει να γίνονται επισκέψεις με πελάτες στη Χαλκιδική.

Η εταιρεία μας αναζητά άτομα με γνώση & πίστη στις νέες τεχνολογίες, ευέλικτα τα οποία θέλουν να αναπτυχθούν ραγδαία στον τομέα του Real Estate μέσα απο οργανωμένες ομάδες και την αποτελέσματική εργασία.

Η εταιρεία μας παρέχει βασικό αυξανόμενο μισθό, ασφάλιση και εξαιρετικά εργαλεία για την ανάπτυξη του κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά.

Το σύστημα συνεργασίας μας με τους νέους Agents δεν έχει σχέση με τις παραδοσιακές συνεργασίες ελεύθερης σχέσης Γραφείου - Μεσίτη.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την ιστορία της Halkidiki Properties, τις αξίες & τη φιλοσοφία μας.

Υποβολή
© 2021 - 2022 Halkidiki Properties. All rights reserved.