Άνοιγμα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τραπεζικών λογαριασμών

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τις διαδικασίες έκδοσης τραπεζικών λογαριασμών σε οποιαδήποτε τράπεζα, ελληνική ή ευρωπαϊκή, εκπροσωπώντας τον πελάτη σε όλες τις υπηρεσίες που μεσολαβούν και διεκπεραιώνοντας όλες τις διαδικασίες για την έκδοση και την υποβολή εγγράφων.

Άνοιγμα Ελληνικών και Ευρωπαϊκών τραπεζικών λογαριασμών
© 2021 - 2022 Halkidiki Properties. All rights reserved.