Άνοιγμα υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών

Αναλαμβάνουμε εκ μέρους πελατών μας το άνοιγμα λογαριασμών σε υπεράκτιες τράπεζες με ασφάλεια και εχεμύθεια.

Λόγω του αυστηρού νομικού πλαισίου σχετικά με τους υπεράκτιους λογαριασμούς, που αποσκοπεί στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, οι προϋποθέσεις ανοίγματος λογαριασμού σε αυτές είναι αυστηρές και τα απαιτούμενα έγγραφα πολλά και δύσκολο να συλλεχθούν.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου την έκδοση, συλλογή και υποβολή τους στην τράπεζα της προτίμησης του πελάτη με ασφάλεια, εχεμύθεια και διακριτικότητα.

Άνοιγμα υπεράκτιων τραπεζικών λογαριασμών
© 2021 - 2022 Halkidiki Properties. All rights reserved.