Εκτιμήσεις, Νομικός και Λογιστικός Έλεγχος

Με πολυετή πείρα στο χώρο, αναλαμβάνουμε την εκτίμηση ακινήτων και επιχειρήσεων, δίνοντας αντικειμενική εικόνα για την αξία και το κόστος τους στον υποψήφιο πελάτη/αγοραστή.

Επιπλέον, διεξάγοντας νομικό και λογιστικό έλεγχο, αποκαλύπτουμε κάθε μελανό σημείο που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα σε μελλοντική επένδυση, απαλλάσσοντας τον πελάτη από κάθε προβληματισμό.

Τέλος, η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την εξάλειψη κάθε νομικού ή λογιστικού κωλύματος, «καθαρίζοντας» το ακίνητο ή την επιχείρηση και παραδίδοντάς το στον αγοραστή σε κατάσταση έτοιμη για αγοραπωλησία. 

Εκτιμήσεις, Νομικός και Λογιστικός Έλεγχος
© 2021 - 2022 Halkidiki Properties. All rights reserved.