Μεταφορές Χρημάτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να συμβουλεύσει και να προτείνει λύσεις στον τομέα της μεταφοράς χρημάτων, αποσκοπώντας στην βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία αγοραπωλησία από κάποιον εκτός Ελλάδος είναι απαραίτητη η μεταφορά του συμφωνηθέντος ποσού στον τόπο υπογραφής του συμβολαίου, πράγμα που δεν είναι πάντα εύκολο. Το κάθε κράτος επιβάλλει δικούς του όρους και η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού αλλοδαπού και μεταφοράς χρημάτων διακρατικά είναι δύσκολη και χρονοβόρα, καθώς ο αγοραστής πρέπει να ακολουθήσει μία διαδικασία που περιλαμβάνει τη συλλογή και επικύρωση αρκετών εγγράφων. Η εταιρεία μας κατευθύνει και καθοδηγεί τους πελάτες, προκειμένου να επιτευχθεί η συντομότερη και ασφαλέστερη μεταφορά των χρημάτων του με νόμιμους τρόπους.

Μεταφορές Χρημάτων
© 2021 - 2022 Halkidiki Properties. All rights reserved.